telefoon
0528 278855

openingstijden
werkdagen 8.30 - 12.30
en 13.00 - 17.00 uur

Hulp Online Noord

home / maatschappelijkwerk / aanmelden

Het algemeen maatschappelijk werk is een zogenaamde eerstelijns voorziening. Dat betekent dat het toegankelijk is voor alle burgers, zonder selectie vooraf en zonder verwijsbriefje. Iedereen kan hulp wensen bij het oplossen van problemen. Of behoefte hebben aan een goed gesprek waarin de dingen weer helder worden gemaakt. In dat geval kan men desgewenst al dicht bij huis geholpen worden door het maatschappelijk werk. Daarvoor kan men op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur terecht op het centrale spreekuur of bellen voor een aanmeldingsgesprek met het centrale nummer 0528 278855.

In een contact tussen u en uw huisarts kan ook de mogelijkheid van hulp door het maatschappelijk werk ter sprake komen. In onderling overleg kan dan worden besloten wie u aanmeldt bij het maatschappelijk werk, u zelf of de huisarts. 

Intake
collage amw-situatiesNa de aanmelding volgt het intakegesprek. Dit gesprek dient om een beeld van u, uw problemen en de geschiedenis daarvan te krijgen. Het komt regelmatig voor dat dit al zoveel duidelijk maakt dat u wel weer zelfstandig verder kunt. Zo niet, dan doet de maatschappelijk werk(st)er u in een volgend gesprek een voorstel aan welke zaken u samen kunt gaan werken en op welke manier dat kan gebeuren. Dit noemen we het handelingsplan. 

Het kan voorkomen dat er erg veel aanmeldingen zijn. In dat geval wordt door de gezamenlijke maatschappelijk werk(st)ers bekeken of bepaalde klanten nog even kunnen wachten met de verdere hulpverlening. Zo’n eventuele wachttijd wordt met u overlegd en door ons zo kort mogelijk gehouden.

De hulpverlening
Als u instemt met het voorstel van de maatschappelijk werk(st)er kan de werkelijke hulpverlening beginnen. U maakt samen een afspraak voor (een) vervolggesprek(ken). Hoe lang de hulpverlening duurt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de doelen die u samen heeft gesteld..

Afsluiting
Als de gestelde doelen zijn bereikt, besluit u samen met de maatschappelijk werk(st)er of de hulpverlening kan worden afgesloten. 

Doorverwijzing
In de loop van de hulpverlening kan blijken dat uw problemen eigenlijk een specialere aanpak verdienen. Soms blijkt dat zelfs al tijdens de intake. Als de SWW de gewenste kennis zelf in huis heeft kan in overleg met u besloten worden dat u met de betreffende andere hulpverlener verder gaat. In andere gevallen kan het beter zijn dat u hulp krijgt van een gespecialiseerde instelling, bijvoorbeeld GGZ Drenthe. Met uw toestemming vindt dan een doorverwijzing plaats naar die instelling.